Privacyverklaring

Sollicitanten

ROC van Twente verwerkt van haar sollicitanten persoonsgegevens. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om het sollicitatieproces te volgen en heeft als doel te komen tot de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

Wij leggen alleen de noodzakelijke gegevens vast voor de sollicitatieprocedure. Dit zijn de persoonsgegevens die jij zelf invult op deze pagina en worden vastgelegd in het HR-systeem AFAS.

Wanneer je bij ROC van Twente solliciteert wordt geautomatiseerd een account voor jou aangemaakt in dit systeem. Hierover word je per mail geïnformeerd.

Wij zullen jouw gegevens tot vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaren. Na afronding worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Privacyverklaring

De volgende websites en applicaties behoren tot werkenbijrocvantwente.nl waarop het privacystatement, het cookiebeleid en de responsible disclosure van toepassing zijn:

 • rocvantwente.nl
 • 'ROC van'-account
 • open dagen aanmelding en enquête (dit kan ook zonder profiel)
 • werkenbijrocvantwente.nl
 • studentenapp MijnROCvT- Android en iOS
 • Plaza

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan jou worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door ROC van Twente verwerkt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming.

Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Voor studenten en medewerkers van ROC van Twente hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld die op het intranet beschikbaar is. Mocht je vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Onze contactgegevens zijn: FG@rocvantwente.nl

ROC van Twente heeft daarnaast een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken via FG@rocvantwente.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ROC van Twente verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • gegevens over jouw surfgedrag op onze websites
 • internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met op via FG@rocvantwente.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ROC van Twente verwerkt jouw persoonsgegevens voor een aantal doelen:

 • Om mailings te verzenden. 
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze dienstverlening.
 • Om gedrag op de website te analyseren en met deze gegevens de website te verbeteren. 
 • Om persoonsgegevens te verwerken wanneer dit wettelijk verplicht is. 

Mailings
ROC van Twente verspreidt diverse soorten mailings, waarvoor je je kunt inschrijven. Je kunt je altijd afmelden van deze mailings door op de afmeldlink in een e-mail te klikken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat jij het abonnement opzegt.

Geautomatiseerde besluitvorming
ROC van Twente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
ROC van Twente bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens conform het documentair structuurplan van de MBO-raad. Mocht je deze niet kunnen vinden, neem dan contact op met FG@rocvantwente.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
ROC van Twente verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ROC van Twente blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ROC van Twente neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

ROC van Twente heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen via het verwerken van persoonsgegevens op deze website:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL), wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (rocvantwente.nl en alle andere domeinnamen die ROC van Twente onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op deze manier voorkomen wij dat jij omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Responsible disclosure
Bij ROC van Twente vinden wij het belangrijk om de informatie waarmee we werken goed te beschermen. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden ontdekken in onze beveiliging. Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen.

Heb je zo’n zwakke plek gevonden? Dan vragen wij je dit aan ons te melden, zodat we snel gepaste aanvullende maatregelen te treffen. Je leest hier het beleid hoe ROC van Twente hier mee omgaat (communicatie, eventuele beloning) en wat de spelregels zijn voor de melder. Als een ethische hacker aan deze regels voldoet, zullen wij geen aangifte bij de politie doen.

Wij vragen je:

 • Ons zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) na het ontdekken van de zwakke plek mogelijk te informeren via FG@rocvantwente.nl;
 • Zoveel mogelijk informatie te geven, zodat we het probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de zwakke plek voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn;
 • Onze gegevens en/of de kwetsbaarheid niet te delen met anderen, niet openbaar te maken of te wijzigen;
 • Geen gebruik te maken van deze gegevens door bijvoorbeeld extracties te maken van de database of andere handelingen met de gegevens uit te voeren;
 • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Geen malware te plaatsen, geen veranderingen in onze systemen aan te brengen, de toegang niet te delen met anderen, het systeem niet te ‘bruteforcen’ en geen gebruik te maken van denial-of-service of social engineering.

Wij zeggen toe dat:

 • Als je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding;
 • We reageren binnen vijf werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid;
 • Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij stellen jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die jij hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat jij altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Daarnaast kun jij ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van ROC van Twente. Jij hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als jij ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb jij het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen of aan een andere organisatie.

Als jij een van deze rechten wil uitvoeren, dan kun je een schriftelijk verzoek mailen naar FG@rocvantwente.nl . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ROC van Twente wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Disclaimer

Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing wijzigen. De verstrekte informatie is informatief bedoeld en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 januari 2023.

Op de hoogte blijven van alle vacatures?

Vacaturemelder instellen