ROC van Twente als werkgever

Onderwijs en studenten: dat is waar ROC van Twente om draait! Samen zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs. Als medewerker krijg je volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen. Sterker nog: dat vinden wij een must! 

Als je bij ons werkt, dan bespreken we je loopbaanontwikkelingen elk jaar met elkaar in het goede gesprek. Wil je een opleiding, cursus of training volgen, dan nemen we je wensen daarin mee.

uitstekende arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden liggen vast in de CAO MBO en worden regelmatig besproken met werkgevers, werknemers en sociale partners binnen het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Zo zijn er binnen de CAO afspraken gemaakt over salaris, arbeidsduur en regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen. Deze voorwaarden zijn voor alle medewerkers hetzelfde. Er zijn ook een aantal voorwaarden waarbij er een verschil is tussen onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Dat staat dan duidelijk in de CAO vermeld.

Natuurlijk hebben we ook arbeidsvoorwaarden die specifiek voor werken bij ROC van Twente gelden: onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Hierover hebben we afspraken met de vakbonden en onze Ondernemingsraad. Denk hierbij aan afspraken over vakantie en verlof, reiskostenvergoedingen en scholingsmogelijkheden. Ook over de vakantieuitkering, een eindejaarsuitkering van 8,33% van je jaarsalaris, overwerkvergoeding zijn afspraken gemaakt. Samen met de CAO MBO vormen deze regelingen de juridische basis voor onze arbeidsvoorwaarden. En zo kunnen wij jou als medewerker een mooi totaalpakket arbeidsvoorwaarden aanbieden!

voordelen voor medewerkers

Zoom

Onze werknemers bieden we graag wat extraatjes. Deze afspraken noemen we ‘Employee Benefits’.

Hierbij kun je denken aan:

  • budget duurzame inzetbaarheid
  • korting op verzekeringen
  • faciliteitenregeling
  • pensioenregeling
  • belastingvoordelen, zoals het fietsplan