"Vakkennis overdragen, enthousiasmeren en samen werken naar een waardevol diploma!"
"Ik zorg ervoor dat studenten straks vitaal aan hun loopbaan starten!"
"Verrassend, vernieuwend en flexibel!"

Nieuwsgierig naar een baan in het onderwijs?

Bekijk de vacatures

Programmamanager Toptraject (0,8 fte)

MBO college voor Onderwijs & Kwaliteitszorg

Het Toptraject is een doorgaand leertraject (vmbo-mbo-hbo) voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo’ers die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Het is een samenwerkingsproject van twaalf vmbo-scholen in de regio Twente, ROC van Twente en Saxion. 

Per 1 juli a.s. ontstaat er een 

Vacature programmamanager Toptraject (0,8 fte) 

Kenschets functie

Als programmamanager ben je een teamplayer die goed kan samenwerken en in staat is om te verbinden. Je bent intermediair, aanspreekpunt en spin in het web voor alle deelnemende scholen. Je legt verantwoording af aan de stuurgroep waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd, je werkt vanuit de gestelde kaders, je monitort, evalueert en stelt jaarlijks de begroting op. Je initieert activiteiten gericht op de verbetering van studeerbare, doorlopende leerlijnen die leiden tot studiesucces in het HBO en legt dit voor aan de stuurgroep. Je werkt in co-creatie met andere samenwerkingsverbanden in de beroepskolom, regionaal en bovenregionaal en werkt nauw samen met de projectleiders van het voorgezet onderwijs, ROC van Twente en Saxion. Je bent functioneel leidinggevende van de leden van het programmateam. Daar waar gewenst leg je landelijke contacten en vertegenwoordig je het Toptraject op studiedagen en congressen. Je neemt initiatief voor het aanvragen van subsidies en bent gewend evidence based te werken.

Meer informatie over Toptraject is te vinden op onze website www.toptraject.nl 

Profielschets

Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen (regionaal en landelijk) van de beroepskolom. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en aantoonbaar ervaring met programmamanagement en onderwijskundig leiderschap.

Je bewaakt de hoofdlijnen zonder het detail uit het oog te verliezen. Je bent resultaatgericht en je communicatieve vaardigheden op schrift en verbaal zijn uitstekend. Je bent iemand die gewend is om op inspirerende wijze op allerlei niveaus contacten te leggen en te onderhouden. Enthousiasme, initiatief nemen en verantwoordelijkheidsgevoel zijn kerncompetenties die op jou van toepassing zijn. De functie vraagt een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit.  

Wat wij bieden

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 1 jaar met de intentie om aansluitend te verlengen voor minimaal 2 jaar. Salarisindicatie: schaal 12 

Interesse?

Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij mevrouw W. Timmerije, directeur van de dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg van ROC van Twente en voorzitter stuurgroep Toptraject (tel. 0629076248)

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 23 april a.s. tussen 12.00 en 17.00 uur.

 

MBO college voor Onderwijs & Kwaliteitszorg
Werken bij een van de diensten

Bij ROC van Twente draait alles om onderwijs. Daar zijn we voor, dat is ons bestaansrecht. Om dat onderwijs en de mensen die dat onderwijs verzorgen zo goed mogelijk bij te staan en hun werk mogelijk te maken, kent ons ROC een ondersteuningsstructuur die bestaat uit vijf ondersteunende 'Diensten', elk onder leiding van een 'directeur'. De ondersteuning is met name georganiseerd op het niveau van de locaties en van de (MBO) Colleges. Er zijn vijf diensten:
• Communicatie & Marketing;
• Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT;
• Financiën, Studentenadministratie & Control;
• Onderwijs & Kwaliteitszorg;
• Personeel & Organisatie.
Al deze stafdiensten zijn gevestigd op onze hoofdlocatie aan de Gieterij in Hengelo en worden aangestuurd door een dienstdirecteur onder leiding van het College van Bestuur.

Onderwijs & Kwaliteitszorg
ROC van Twente is de beroepsopleider van Twente. De dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg (O&K) heeft als hoofdtaak het adviseren van het College van Bestuur en het management over onderwijsontwikkelingen en kwaliteitszorg. O&K maakt de vertaalslag van landelijke ontwikkelingen naar regio en onderwijs, en vice versa. Deze dienst is vooral actief op strategisch niveau en geeft beleidsadviezen voor de (middel) lange termijn. Ook het onderhouden van contacten met externe partijen als de onderwijsinspectie en de MBO Raad behoren tot de taken van deze dienst.

Binnen de dienst O&K werken ongeveer 10 collega's samen om het College van Bestuur en management te adviseren en te ondersteunen.

Reageren op "Programmamanager Toptraject (0,8 fte)"